יצרתי מסמך חדש דרך ה-API. מדוע המספר שלו לא ברצף למסמכים הקיימים בכספית?

כספית מאפשרת ליצור סדרות של מסמכים. כלומר אתה יכול ליצור סידרה 01 לסניף א' של העסק, וסידרה נפרדת 02 לסניף ב' של העסק. ואז במסמכים ימוספרו כך:
סניף א' — 01/2001, 01/2002
סניף ב' — 02/2001, 02/2002
מספר הסידרה של משתמש ה-API מאותחל לערך 98. אתה יכול לשלוח את מספר הסניף הרצוי לך דרך ה-API.
כלומר מסמכים שנוצרים כברירת מחדל מן ה-API הם תמיד מסידרה 98: 98/200001, 98/300001 וכו'
את מספר הסניף שלח בשדה DocumentNumberBranch של האוביקט CaspitDocument.