כיצד כספית מאפשרת מסמכים במט"ח

בכספית יש גישה מעורבת בתמיכה במט"ח. היא נובעת מההיסטוריה שבה פותחה התמיכה הזו:
חשבוניות — כל שורת חשבונית יכולה להכיל מטבע שונה ושער חליפין שונה.
קבלות — יש רק מטבע אחד ושער חליפין אחד משותפים לכל שורות הקבלה.
חשבוניות/קבלה — בחלק שורות החשבונית אפשר לתת מטבע שונה ושער חליפין שונה לכל שורה. בחלק הקבלה יש רק מטבע אחד ושער חליפין אחד זהה לכל שורות הקבלה. אין חובה ששער החליפין והמטבע יהיו זהים בין חלק החשבונית לחלק הקבלה. אבל חובה שהסכום הכללי בש"ח יהיה זהה בין חלק החשבונית לחלק הקבלה.