כיצד מבצעים קישור בין הלקוח לבין החשבונית?

דרך הנכונה היא זו:
1. ליצור את הלקוח דרך ה-API.
אם תעביר מפתח בשדה ContactId של CaspitContact אז כספית תשתמש בו. אם תשלח null או שתשאיר את השדה ריק אז כספית תייצר עבורך מפתח ותחזיר לך אותו בתשובה.
שם לב: אם קיים לקוח עם המפתח שהעברת לכספית, אז כספתי תעדכן את הלקוח הקיים ולא תיצור לקוח חדש.
2. ליצור את החשבונית דרך ה-API. בעת יצירת החשבונית להעביר בשדה CustomerId ב-CaspitDocument את המפתח שהשתמשת בו (או שקיבלת מכספית).
בעת יצירת החשבונית עליך להעביר את פרטי הלקוח (שם, כתובת, מספר ע"מ) גם בשדות המתאימים באוביקט החשבונית.
מדוע? ראה השאלה הבאה.