מה עלות המערכת

העלות של כספית תלויה בגרסה שתבחר ובמודולים שתוסיף לה.

העלות של הגרסאות והמודולים השונים מפורטת בדף המחירים.