קיבלתי תשלום עבור חשבונית ששלחתי ללקוח. התשלום הגיע בהעברה בנקאית. כיצד מפיקים קבלה?

  1. היכנס לכספית בענן, אתר את החשבונית והיכנס אליה.
  2. הקלק על כפתוק קבלה וכספית תיצור קבלה חדשה ובה כל הפרטים מהחשבונית.
  3. ועתה לשאלה הקשה: אילו פרטים לרשום בשורת הקבלה. אז ככה:
    1. אם ידועים לך פרטי ח-ן הבנק של הלקוח, כלומר הח-ן ממנו הגיעה ההעברה הכנס את הפרטים האלה.
    2. פעמים רבות הבנק מקמץ בפרטים ולא מפרט את פרטי הח-ן ממנו הגיעה ההעברה.
      במקרה זה הכנס את ח-ן הבנק שלך, כלומר, הח-ן שבו התקבלה ההעברה.